Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Velgørenhedsfradrag

23. Maj 2016

Har du givet penge til velgørenhed, fx Børnecancerfonden, Kræftens bekæmpelse eller lignende organisationer, så får du fradrag for beløbet, hvis organisationen har indberettet beløbet til Skat. Dog højest kr. 15.000 i 2015.

Hvis det ikke er indberettet skal man kontakte organisationen da du ikke selv kan indberette i det pågældende felt på årsopgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har modtaget en faktura med moms, så får du ikke fradrag, og hvis ikke udgiften har en reklameværdi, så er der ikke skattemæssigt fradrag. Derfor anbefales det, at der alene betales til velgørenhed, når man oplyser sit cpr.nr. og altså ikke på faktura.