Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

HUSK AT TJEKKE DIN DIGITALE POSTKASSE!

01. April 2016

Det kan have store konsekvenser for dit firma, hvis du overser meddelelser fra SKAT eller Erhvervsstyrelsen. Den har samme juridiske status som din fysiske postkasse og det er virksomhedens ansvar at åbne og læse denne post. Hvis du fx ikke reagerer på en rykker for manglende indsendelse af årsregnskab kan det betyde at dit selskab bliver tvangsopløst og det kan udløse store skattekrav både hos ejer og selskabet.

Vejledning til oprettelse findes her:

http://frejrevision.dk/pdf/Oprettelsesvejledning_Digital_Postkasse.pdf

og en introduktionsvejledning findes her:

http://w2l.dk/file/376759/vejledning-til-virksomheder-foreninger-mv.pdf

Hvis du har behov for hjælp til opsætningen, så kan du kontakte revisorassistent Annette Vinther på tlf. 5786 5112