Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Satser og beløbsgrænser

Satser mv.20162017
Afskrivninger småaktiver12.90013.200
AM-bidrag8,00%8,00%
Personfradrag > 18 år44.00045.000
Personfradrag < 18 år33.00033.800
Bundskat9,08%10.08%
Sundhedsbidrag3,00%2.00%
Grøn check950940
Topskat15,00%15,00%
Topskattegrænse efter am-bidrag467,300479.600
Skatteloft51,95%51,95%
Restskattegrænse19.20019.600
Aktieindkomst, prog.grænse50.60051.700
Aktieindkomst, lav27,00%27.00%
Aktieindkomst, høj42,00%42,00%
Jub./fratrædelsesgodtg.8.0008.000
Lønmodtagerfradrag, bundgrænse5.8005.900
Personalegoder, bundgrænse5.8005.900
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere18.80019.800
Beskæftigelsesfradrag, maks.28.00030.000
Værdi af fri bil25%/20%+(ejerafgift+50%)25%/20%+(ejerafgift+50%)
Værdi af fri telefon2.7002.700
Kostgodtgørelse pr. rejsedøgn477487
Logigodtgørelse pr. rejsedøgn205209
Rejsefradrag (maksimumgrænse)26.20026.800
Ejendomsværdiskat, prog.grænse3.040.0003.040.000
Ejendomsværdiskat, lav1,00%1,00%
Ejendomsværdiskat, høj3,00%3,00%
Sommerhusudlejning, bundfradrag10.500/21.00010.700/21.400
Befordringsfradrag, 0-24 km00
Befordringsfradrag, 25-120 km1,99 kr./km1,93 kr./km
Befordringsfradrag, 120 - km og derover1,00 kr./km0,97 kr./km
Beford.fradrag, over 120 km (visse udkantskomm.)2,05 kr./km1,93 kr./km
Befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km3,63 kr./km3,53 kr./km
Befordringsgodtgørelse ud over 20.000 km1,99 kr/km1,93 kr/km
Børnefamilieydelser 0-2 år17.88017.964
Børnefamilieydelser 3-6 år14.14814.220
Børnefamilieydelser 7-17 år11.13611.184
Gaver, afgiftsfrie til nærtbeslægtede61.50062.900
Gaver, afgiftsfrie til svigerbørn21.50022.000