Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Velkommen

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012. Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Frej Revision samarbejder med Gefion og kan derfor trække på en lang række kompetencer, herunder eksperter i moms og skat, socialfaglige konsulenter, jurister og driftsøkonomer. Vi har derfor mulighed for at yde en rådgivning, der dækker langt de fleste behov.

Vi yder bistand inden for:

Hvem er vores kunder?

• Revision
• Bogførings- og regnskabsassistance
• Budgetudarbejdelse
• Virksomhedsstart
• Skattemæssig og økonomisk rådgivning
• Virksomhedsdannelse og selskabsstiftelse
• Omstrukturering
• Rekonstruktion af kriseramte virksomheder
• Generationsskifte
• Lønadministration

• Håndværks- og byggevirksomheder
• Entreprenører og maskinstationer
• Konsulentvirksomheder
• Landbrug og gartnerier
• Bilforhandlere
• Personlig pleje
• Forretninger og detailhandel
• Transportvirksomheder

Skatte- og momsfradrag

Tidsfrister

Oktober

10. Oktober 2017
A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)

10. Oktober 2017
Indberetning af eIndkomst (s+m)

16. Oktober 2017
Lønsumsafgift (kvartal + måned)

20. Oktober 2017
B-skat og AM-bidrag selvstændige

20. Oktober 2017
Restskat (personer)

25. Oktober 2017
Månedsmoms (store)

25. Oktober 2017
EU-salg uden moms (s+m+st)

31. Oktober 2017
A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

31. Oktober 2017
Indberetning af eIndkomst (store)

Se hele listen her
Bliv kunde

Satser og beløbsgrænser

2017
Afskrivninger småaktiver13.200
AM-bidrag8,00%
Personfradrag > 18 år45.000
Personfradrag < 18 år33.800
Bundskat10.08%
Sundhedsbidrag2.00%
Topskat15,00%
Topskattegrænse efter am-bidrag479.600
Befordringsfradrag, 25-120 km1,93 kr./km
Befordringsfradrag, 120 - km og derover0,97 kr./km
Beford.fradrag, over 120 km (visse udkantskomm.)1,93 kr./km
Befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km3,53 kr./km
Se hele listen her