Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Velkommen

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012. Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Frej Revision samarbejder med Gefion og kan derfor trække på en lang række kompetencer, herunder eksperter i moms og skat, socialfaglige konsulenter, jurister og driftsøkonomer. Vi har derfor mulighed for at yde en rådgivning, der dækker langt de fleste behov.

Vi yder bistand inden for:

Hvem er vores kunder?

• Revision
• Bogførings- og regnskabsassistance
• Budgetudarbejdelse
• Virksomhedsstart
• Skattemæssig og økonomisk rådgivning
• Virksomhedsdannelse og selskabsstiftelse
• Omstrukturering
• Rekonstruktion af kriseramte virksomheder
• Generationsskifte
• Lønadministration

• Håndværks- og byggevirksomheder
• Entreprenører og maskinstationer
• Konsulentvirksomheder
• Landbrug og gartnerier
• Bilforhandlere
• Personlig pleje
• Forretninger og detailhandel
• Transportvirksomheder

Skatte- og momsfradrag

Tidsfrister

December

1. December 2016
Kvartalsmoms (mellem)

12. December 2016
A-skat og AM-bidrag lønm. (s+m)

12. December 2016
Indberetning eIndkomst (s+m)

15. December 2016
Lønsumsafgift (måned)

27. December 2016
EU-salg uden moms (store)

27. December 2016
Månedsmoms (store)

30. December 2016
A-skat og AM-bidrag lønm. (store)

30. December 2016
Anm.tilb. for meget indb.skat

30. December 2016
Indbetaling af restskat (personer)

30. December 2016
Indbetaling af liv- og pensionsordning

30. December 2016
Indberetning af eIndkomst (store)

Se hele listen her
Bliv kunde

Satser og beløbsgrænser

2016
Afskrivninger småaktiver12.900
AM-bidrag8,00%
Personfradrag > 18 år44.000
Personfradrag < 18 år33.000
Bundskat9,08%
Sundhedsbidrag3.00%
Topskat15,00%
Topskattegrænse efter am-bidrag467,300
Befordringsfradrag, 25-120 km1,99 kr./km
Befordringsfradrag, 120 - km og derover1,00 kr./km
Beford.fradrag, over 120 km (visse udkantskomm.)2,05 kr./km
Befordringsgodtgørelse indtil 20.000 km3,63 kr./km
Se hele listen her